عبدالرحمن نجل رحیم

    سمینارهای عصب پژوهی اجتماعی

 

   دکتر نجل رحیم  از جمله پایه گذاران  سلسله سمینارهای عصب پژوهی در ایران است. این سمینارها از سال ۷۴ در ایران با عنوان سمینارهای      عصب پژوهی آغاز شد و تا به امروز ادامه داشته است. از آنجا که اهمیت بررسی کارکرد اجتماعی مغز در عصب پژوهی مدرن به طور روز            افزونی در حال افزایش است نام این سمینارها به عصب پژوهی اجتماعی تغییر پیدا کرد. به همین دلیل  در سال های اخیر تمرکز سخنرانی ها بر    بعد اجتماعی کارکرد مغز بوده است. این سخنرانی ها توسط متخصصین حوزه های مختلف علوم اعصاب و به صورت بینا رشته ای هر ماه یک بار در بیمارستان شهدا تجریش برای عموم برگزار میشده است. البته این سخنرانی ها مدتی است در بیمارستان ایرانمهر برگزار می شود. 

امسال این سخنرانی ها برای بیست و یکمین سال متوالی در حال برگزاری است.

 

 

   سمینار آینده

 

 دویست و هشتاد و دومین سمینار عصب پژوهی اجتماعی


 نگاهی مغز پژوهانه به درد در شعر شاملو  

 

سخنران دکتر عبدالرحمن نجل رحیم


چند روزی از سالگرد تولد احمد شاملو می گذرد، درساعت هشت و نیم صبحی که شب یلدا، شب زایش خورشید است، به سراغ شعر بامدادی احمد شاملو می رویم، اما نه به قصد فال گرفتن، بلکه برای یافتن ریشه دردهای زمینی او.
دکتر عبدالرحمن نجل رحیم در پژوهشی به سراغ این جنبه از شعرهای شاملوی بزرگ رفته است تا از دیدگاه مغز پژوهی، نگاهی به پدیده درد های انسانی در شعرهای او داشته باشد.

این سمینار در تاریخ   پنج شنبه ۳۰ آذر  ماه سال  ۹۶  ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح 

  در سالن همایش های بیمارستان ایرانمهر (شریعتی، دوراهی قلهک)  برگزار خواهد شد. 

  شرکت در این سمینار برای عموم آزاد است.